Telefonlar:
(312) 472 02 01
Gsm:
0(536) 694 54 13
Ankara Tabildot & Catring
Divrili sokak 13/A
Yenimahalle - Ankara
 

 

Ankara Tabildot & Catering İletişim Bilgileri

Adres: Divrili sokak 13/A Yenimahalle - Ankara

Telefonlar: (312) 472 02 01

GSM: 0536 694 54 13

MAİL: ankaratabldot@yahoo.com